Virtuel kæledyr

Introducer dit kæledyr

Start med at slette spriten sprite 1

Find et kæledyr i sprite biblioteket og en baggrund i baggrunds biblioteket.

Jeg har valgt spriten monkey   og baggrunden Jurassic  

Placer spriten, der hvor du vil have den skal starte på scenen. 

Aktivere spriten monkey, gå ind under fanen kode, vælg Hændelser, tag koden (når der klikkes på ...). Sæt den sammen med koden (gå til x:... y:...) Ved x og y står de tal, hvor du har placeret din sprite på scenen. Sæt koden (sig hej i 2 sekunder) nedenunder. Ændre hej til den tekst, som du har lyst til.

Animer dit kæledyr

Hvis du klikker på fanen Kostumer, kan du se, at spriten monkey har 3 kostumer.

Vi skal nu have spriten til at skifte kostume, når man klikker på den.

Start med at gå ind under Udseende, vælg koden (ændre kostume til monkey-a). Ændre monkey-a til monkey-b. Under Kontrol finder du koden (vent 1 sekunder). Sæt den sammen med den anden kode. Ændre tiden til 0.2 sekunder. Bemærk det er punktum og ikke komma.

Gentag dette 2 gange mere. Husk at ændre monkey-a til monkey-c. I den sidste skal der ikke ændres noget.

Gå ind under  Kontrol, vælg koden (gentag 10 gange) og lad den omslutte den forrige kode. Ændre 10 gange til 4 gange.

Vi skal have afspillet en lyd, når vi klikker på spriten. Gå ind under  Lyd og vælg koden (spil lyden chee chee). Sæt den oven på. Til sidst går du ind under  Hændelser vælger koden (når denne sprite klikkes). Sæt den øverst.

 

Foder dit kæledyr

Først skal vi finde noget, som dit kæledyr kan spise. Gå ind i sprite biblioteket og find noget mad. Jeg har valgt spriten Apple

Gå ind under fanen kode - Hændelser . Find koden (Send besked1) Lav en ny besked, som du kalder mad.

Find koden (Gå til x:... Y...) sæt den oven på. Ændre x til -190 og y til -120

Gå til udseende og find koden (gå til forreste lag). Sæt den ovenpå.

Find koden (når denne sprite klikkes) i Hændelser, sæt den øverst.

Denne besked skal vi have spriten monkey til at modtage. Aktiver spriten monkey 

Gå indunder fanen kode - hændelser.  Tag koden (når jeg modtager mad)

Sæt den sammen med koden (glid 1 sekunder til x.. y...) Ændre x til -190 og y til -100

Gå ind under fanen lyde og klik på lyd biblioteket 

Find lyden Chomp

Gå nu tilbage til fanen kode. Under Lyd  finder du koden (spillyden che che). Ændre che che til Chomp. Sæt den sammen med den forrige kode. 

Nu skal vi have aben til at vente, mens den spiser og glide tilbage. Gå ind under Kontrol, tag koden (vent 1 sekunder). Sæt den sammen med den forrige kode. Ændre 1 sekunder til 0.5 sekunder. Bemærk: det er et punktum og ikke et komma. Find koden (glid 1 sekunder til x:... y:..) og sæt den nederst. Du burde ikke skulle ændre x og y, da di viser hvor spriten står nu.

Forklaring på koden:

Når man klikker på æblet, vil æblet placere sig forrest på scenen. Det betyder at de andre sprites vil se ud til at være bagved. Den placere sig i nederste venstre hjørne af scenen og sender en besked (mad) afsted.

Når spriten Monkey modtager beskeden (mad) glider den ned til æblet, siger Chomp, venter et halvt sekund og glider tilbage.

Giv dit kæledyr vand

Dit kæledyr skal også have noget at drikke. Gå i sprite biblioteket  og find spriten Glass Water.

 

Når du ser den på scenen, ser den måske lidt stor ud.

Du kan gøre den mindre eller større, ved at ændre size. Jeg har valgt 70 %, fordi det syntes jeg passer.

Sørg for at spriten er aktiveret. Gå indunder fanen kode.

Find koden (når denne sprite klikkes) under  Hændelser. Sæt den sammen med koden (gå til forreste lag) fra Udseende. Find koden (gå til x... y...) under bevægelse. sæt den sammen med den forrige kode.

Under Hændelser finder du koden (send mad) Klik på mad og vælg Ny besked. Skriv drik i stedet for.

Gå ind under Kontrol, vælg koden (vent 1 sekunder), sæt den sammen med den forrige kode. Gå ind under Udseende, vælg koden (skift kostume til glass water-a), sæt den sammen med den forrige kode. Skift glass water-a til glass water-b.

Nu mangler vi bare 3 trin mere. Gå ind under Lyd, vælg koden (spil lyden Water Drop), sæt den sammen med den forrige kode, Gå ind under Kontrol, vælg koden (vent 1 sekunder), sæt den sammen med den forrige kode. Gå ind under Udseende, vælg koden (skift kostume til glass water-a), sæt den sammen med den forrige kode.

Forklaring på koden:

Når du klikker på spriten, går den til det første lag på scenen. Den placere sig nederst på scenen. Så ser det ud til, at aben er bagved glasset. Den sender en besked "drik", som aben skal bruge senere. Glasset ser ud til at blive tømt og den spiller en lyd. Efter et sekund er glasset fyldt igen.

Du kan afprøve det, ved at klikke på glasset.

Nu skal vi have aben til at bevæge sig, når vi klikker på glasset.

Sørg for at spriten monkey er aktiveret.

Gå ind under fanen kode. Find koden (når jeg modtager drik) under Hændelser. Sæt den sammen med koden (glid 1 sekunder til x... y...) fra Bevægelse. Sæt x til -80 og y til -100. Tag koden vent 1 sekunder og sæt den på. Slut af med at sætte koden (glid 1 sekunder til x... y...) fra Bevægelse.

Forklaring på koden 

Når du klikker på glasset, sender den beskeden mad. Når spriten Monkey får beskeden mad, glider den ned til glasset, venter 1 sekund og glider tilbage.

Sig noget tilfældigt.

Vi skal have aben til at sige noget tilfældigt, når du klikker på den.

Start med at lave en variabel, som du kalder valg.

Tag koden (sæt min variabel til 0) fra Variabler og koden (vælg tilfældigt mellem 1 og 10) fra Operatorer

Ændre "min variabel" til "Valg" og 10 til 3. Sæt dem sammen.

Tag 3 af følgende kode  fra  Operatorer og af variablen (Valg). Sæt dem sammen.

Ændre 50 til 1, 2 og 3. Sæt dem sammen med 3 af koden (hvis ... så)

 

Tag nu 3 af koden (sig hej i 2 sekunder). Sæt dem ind i den forrige kode. Ændre hej til lige hvad du har lyst til. 

Sæt det hele sammen.

Forklaring på kode. 

Når du klikker på aben, bliver variablen Valg et tal mellem 1 og 3. 

Hvis variablen Valg bliver 1, siger aben: "Det kilder"

Hvis variablen Valg bliver 2, siger aben: "Jeg er sulten"

Hvis variablen Valg bliver 3, siger aben: "Lad os lege"

 

Hoppe i trampolin

Nu skal vi have aben til at hoppe i trampolin. Find spriten trampoline i sprite biblioteket.

Indsæt følgende kode.

Forklaring på kode.

Når du klikker på trampolinen, vil den placere sig nederst på scenen og sende beskeden leg.

Aktivere spriten Monkey og indsæt følgende kode.

Forklaring på kode.

Når trampolinen sender beskeden leg bevæger aben sig ned til trampolinen, her bevæger den sig op og ned 4 gange og glider tilbage.

Hvor sulten er Aben?

Vi skal kunne se hvor sulten aben er.

Start med at lave en variabel, som du kalder Sult. Sæt en flueben ved siden af den, så kan den ses på scenen.

Indsæt nu følgende kode:

Forklaring på kode:

Når du klikker på det grønne flag, nulstilles variablen "sult". Den vil her efter stige med 1 hvert femte sekund. Den falder med 1, hvis aben får mad.